Contabil gestiune

Full time Oradea AnaHR

Responsabilitati:
– Înregistrarea şi verificarea achiziţiilor intracomunitare, importurilor şi a facturilor interne de marfă;

– Verificarea corectitudinii recepţionării fizice a mărfii conform facturilor intrate;

– Emiterea facturilor de marfă, de stornare şi de discount către clienţii societăţii;

– Întocmirea bonurilor de consum pe baza proceselor verbale emise de către depozit;

– Verificarea fişelor de magazie la cerere de către gestionari sau conducere;

– Participarea la efectuarea inventarelor;

– Ţinerea evidenţei actelor cu regim special;

– Întocmirea recepţiilor şi bonurilor de consum la facturile de imobilizări şi obiecte de inventar şi a fişelor de obiecte de inventar;

– Întocmirea zilnică a borderourilor de încasare pentru cecuri şi bilete la ordin;
– Menţinerea contactului cu societăţile de curierat;
– Punerea la dispoziţia Directorului Economic a informaţiilor necesare pentru întocmirea diverselor rapoarte;

– Orice alte sarcini trasate de către superiori.

Oferim:

– Salariu motivant
– Tichete de masa
– Transport asigurat  • Applications have closed