SPECIALIST MATRITERIE MASE PLASTICE

Full time Salonta, str Iosif Vulcan nr.33 Jud. Bihor SC PlasTec STABIL&Reinert Kunststoffverarbeitung SRL

Cerințe:
– Studii superioare tehnice;
– Experiență minim 2 pe un post similar;

Cunoştinţe/abilități:
– Coordonare echipa
– Inginerie mecanică
– Hidraulică
– Pneumatică
– Mecanică fină
– Desen tehnic
– Operare calculator (Pachet Office – Word, Excel, optional SAP)
– Limba engleză sau limba germană – nivel mediu/avansat;
– Gândire tehnică și analitică;
– Abilităţi de rezolvare rapidă a problemelor;
– Abilităţi de lucru în echipă;

Responsabilități:
– Coordonează activitățiile de întreţinere a matriţelor şi instalaţiilor, conform planurilor de întreţinere şi matricilor de calificare.
– Răspunde de calitatea lucrărilor de întreţinere planificată şi reparaţii pentru menţinerea matriţelor la parametrii proiectaţi de funcţionare;
– Colaborează, după caz, cu şefii de echipă/maiştrii/tehnologii/şefii de sector din producţie şi întreţinere, pentru remedierea în cel mai scurt timp a defecţiunilor, la efectuarea reviziilor la timp şi de calitate corespunzătoare;
– Participă la montajul şi la punerea în funcţiune a matriţelor noi

– Definește sarcinile şi regulile specifice activităţilor de întreţinere a matriţelor şi instalaţiilor şi se asigură de încadrarea în termenele şi obiectivele acestora;
– Urmăreşte şi se asigură de rezolvarea problemelor apărute în funcţionare și ia măsuri pentru prevenirea lor;
– Răspunde de întocmirea documentaţiei tehnice de lucru necesară desfăşurării diferitelor activităţi specifice şi o transmite către locurile corespunzătoare;
– Urmărește respectarea instrucţiunilor de lucru şi cunoașterea caracteristicilor funcţionale şi constructive ale instalaţiilor şi matriţelor;
– Participă la stabilirea de măsuri corective pentru abaterile apărute în cadrul procesului și transmite rapoarte referitoare la problemele identificate.
– Răspunde de îmbunătăţirile continuue aduse matriţelor şi instalaţiilor.
– Participă la punerea în funcţiune a matriţelor noi sosite în cadrul firmei şi se asigură de încadrarea în termenele stabilite.
– Stabileşte contacte cu firmele furnizoare de echipamente şi piese de schimb în scopul reducerii la minim a timpilor de staţionare a matriţelor şi instalaţiilor.

Oferta (bonusuri, beneficii)
– pachet salarial competitiv;
– scolarizari intrene/externe;
– tichete de masa;
– bonusuri in functie de performante;
– mediu multinational;
– cazare, decontare transport.  • Applications have closed