Sculer matrițer

Full time Oradea Ana HR

Cerințe:

– experiență relevantă pe o pozitie similară;

– studii tehnice, cunoștințe în funcționarea mecanică și termică a perifericelor și mașinilor de injective mase plastice;

– persoană bine organizată.

Responsabilități:

– garantează conformitatea reparațiilor și ameliorărilor perifericelor;

– asigură mentenanța preventivă a perifericelor urmărind frecvența definitivă;

– asigură intreținerea, conformitatea și buna funcționare a perifericelor;

– întocmește și prezintă listele cu: necesarul de piese de schimb sau lucrări de mentenanță specifică;

– asigură mentenanța curativă a perifericelor în acord cu producția pentru respectarea termenelor;

– se deplasează personal la firmele prestatoare de servicii ( atelier de perifericerie) pentru demararea reparațiilor și ameliorăriilor perifericelor.

Beneficii:

– salar motivant

– primă de prezență ( 150 lei)

– bonuri de masă ( 15 lei/zi)

– transport asigurat.

Program:

– L-V un singur schimb  • Applications have closed