Sculer matrițer

Full time Oradea Ana HR

Cerințe:
– experiență relevantă pe o pozitie similară;
– studii tehnice, cunoștințe în funcționarea mecanică și termică a perifericelor și mașinilor de injective mase plastice;
– persoană bine organizată.

Responsabilități:
– garantează conformitatea reparațiilor și ameliorărilor perifericelor;
– asigură mentenanța preventivă a perifericelor urmărind frecvența definitivă;
– asigură intreținerea, conformitatea și buna funcționare a perifericelor;
– întocmește și prezintă listele cu: necesarul de piese de schimb sau lucrări de mentenanță specifică;
– asigură mentenanța curativă a perifericelor în acord cu producția pentru respectarea termenelor;
– se deplasează personal la firmele prestatoare de servicii ( atelier de perifericerie) pentru demararea reparațiilor și ameliorăriilor perifericelor.

Beneficii:
– salar motivant
– primă de prezență ( 150 lei)
– bonuri de masă ( 15 lei/zi)
– transport asigurat.

Program:
– L-V un singur schimb  • Applications have closed