Operator CNC

Full time Oradea Electronic interactiv SRL

S.C. ELECTRONIC INTERACTIV S.R.L. caută o persoană motivată și responsabilă pentru postul de operator CNC (strung și freză).

Atribuţiile principale şi sarcinile specifice:
• aprovizionarea locului de muncă cu materiale și semifabricate, aprovizionarea locului de muncă cu SDV-uri;
• studierea documentației de execuție, programarea utilajului cu comandă numerică – stabilirea originii coordonatelor;
• reglarea inițială a utilajului cu comandă numerică;
• reglarea statică a sculelor și montarea dispozitivelor de fixare;
• prelucrarea lotului de piese, controlul pieselor executate pe utilajul cu comandă numerică;
• depozitarea si expediția pieselor prelucrate;
• asigurarea funcționării utilajelor cu comandă numerică;

Responsabilități:
• cunoaște modul de programare şi funcţionare a utilajelor cu comandă numerică CNC, strungurilor, echipamentelor, sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor utilizate;
• interpretează şi citește dimensiunile cotate într-un desen de ansamblu sau de execuţie;
• urmărește permanent aplicarea parametrilor de calitate impuşi prin procedurile specifice sau prin instrucţiunile tehnologice;
• consemnează si raportează eventualele neconcordanţe-neconformităţi de ordin calitativ sau de timp de preluare-prelucrare-predare;
• se îngrijeşte permanent de integritatea şi buna funcţionare a utilajelor, uneltelor şi dispozitivelor folosite în cadrul activităţii desfăşurate;

Aptitudini si deprinderi necesare:
• analiză și atenție la detalii;
• capacitatea de a sesiza defecte;
• lucrul în echipă;
• îndemânare, precizie, rigurozitate, perseverență;
• folosirea terminologiei de specialitate;
• deținerea abilităților fizice necesare îndeplinirii atribuțiilor.

Vă rugăm să trimiteți CV-urile la adresa de e-mail: office@ambiflux.ro sau mihaela.a@ambiflux.ro
Informații la nr. de tel. 0259. 316. 868
Locație: Parc Industrial Bors, Oradea  • Applications have closed