Operator funerar

Full time Oradea La Capela SERVICII FUNERARE ORADEA

Servicii funerare La Capela din Oradea

Angajam! Operator funerar

Administreaza punctul de lucru incredintat,intocmeste documentatia necesara,emite facturi si bonuri fiscale,conduce masinile firmei,efectueaza preluari,manipulari,ceremonii funerare.Se subordoneaza conform organigramei sefului ierarhic.Program de 8 ore,contract de munca,salariu motivant,comisioane/bonusari in afara orelor de program,telefon de serviciu.Echipament de protectie,echipament de lucru.
Cerinte:
12 clase
Fara cazier judiciar/executari silite
Familist(optional)
Permis conducere B
Experienta in domeniul funerar( optional)
Disponibilitate in afara orelor de program
Spririt de echipa
Abilitati de comunicare  • Applications have closed