Director productie

Full time Oradea SC Public Euroconsulting SRL

Clientul nostru ofera servicii complete de managementul deseurilor: ecologizare, tratare, colectare, transport si eliminare deseuri periculoase si nepericuloase, avand capital integral privat.

Responsabilitatile postului:
– Coordoneaza si asigura intregul proces de productie in vederea realizarii productiei planificate in conformitate cu obiectivele, programul si standardele de calitate ale firmei;
Planifica activitatea de productie in sectiile de fabricatie in functie de planul de productie stabilit, pentru a asigura realizarea integrala a indicatorilor cantitativi si calitativi stabiliti.
– Elaboreaza si supune spre aprobare politicile firmei in ceea ce priveste productia;
– Aproba instructiunile tehnologice de lucru, implementarea cat si la modificarea lor, si asigura adaptarea corespunzatoare a tehnologiei;
– Coordoneaza identificarea, introducerea si mentinerea sub control a proceselor incluse in sistemul calitatii;
– Asigura resursele materiale si informationale necesare pentru implementarea politicii in domeniul calitatii;
– Conduce procesul de asigurare a calitatii in activitatea de productie, conform procedurilor si standardelor existente;
– Urmareste incheierea contractelor pentru noile investitii si actioneaza pentru asigurarea la termen a documentatiilor tehnice, conform graficelor de esalonare a investitiilor;
– Stabileste conform structurii organizatorice sarcinile si responsabilitatile personalului din subordine, in baza fiselor de post;
– Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei in limitele respectarii temeiului legal;
– Avizeaza rapoartele de lucru ale executantilor proprii si ale antreprenorilor;
– Participa la receptia lucrarilor si intocmeste actele de receptive;
– Asigura un cadru optim pentru mentinerea unor relatii bune intre management si angajati.
– Asigura reprezentarea si apararea intereselor si imaginii companiei in relatiile cu autoritatile de stat si cu administratia publica locala;
– Promoveaza respectul reciproc, colaborarea si transparenta in interiorul departamentului, in raporturile cu alte departamente, precum si in relatiile cu persoanele din afara firmei;
– Raspunde de mentinerea, in cadrul departamentului, a unui climat favorabil indeplinirii sarcinilor de lucru.

Cerinte necesare ocuparii postului:
– Studii superioare (de preferat in domeniul constructiilor);
– Experienta de minim 3 ani pe un post similar;
– Cunostinte bune de limba engleza;
– Cunostinte avansate a pachetului Microsoft Office si de utilizare calculator;
– Disponibilitate la deplasari si program prelungit, cand va fi nevoie;
– Permis cat. B.

Se ofera:
– Salariu motivant;
– Masina de serviciu;
– Cazare asigurata;
– Telefon + Laptop;
– Program de lucru de 8 ore;
– Bonusuri in functie de performanta.

Contact de luni pana vineri, intre orele 08.00 si 16.00 la telefon: 0728.572.880 sau
e-mail: cv@)publiceuroconsulting.ro  • Applications have closed