Receptioner

Oradea Hotel Nevis

Cerințe:
• preluarea şi înregistrarea rezervărilor facute la receptia hotelului sau a rezervarilor telefonice;
• primirea şi cazarea clienţilor
• transmiterea catre clienti a detaliilor legate de amplasarea camerei, orele pentru servirea micului dejun, acces centrul SPA si alte informatii utile;
• efectuarea documentelor de inregistrare a clientilor si inregistrarea datelor in sistemul informatic de gestiune hoteliera
• efectuarea formalitatilor la iesirea turistilor din hotel de la inregistrrea consumurilor specifice pe camera, la efectuarea facturilor pana la incasarea efectiva a contravalorii serviciilor;
• soluţionarea eficientă a tuturor solicitărilor turistilor;
• medierea conflictelor şi rezolvarea reclamaţiilor clienţilor;
• pregatirea din timp a documentelor, listelor si cardurilor pentru camere, in cazul check-in-ului de grup declararea oricaror modificari in rezervari pentru a fi actualizate si platformele online respective raportarea no show-urilor;
• ambient exclusive – informare si recomandare catre clienti; confidentialitatea datelor cu caracter personal si a preturilor, precum si conditiilor de rezervare sau anulare a unei rezervari;
• inregistrarea si operarea in sistemele electronice a rezervarilor online;
• in cazul in care, pe timpul noptii se solicita pat suplimentar de catre un client walk-in este necesara pregatirea lui;

Sarcini şi îndatoriri specifice:
• stabilirea unor relaţii optime cu clienţii, pentru rezolvarea în timp util şi în bune condiţii a tuturor problemelor ocazionale;
• stabilirea unor bune relatii de colaborare cu celelate departamente ale hotelului;
• raportarea pe scara ierarhica sau catre departamentul abilitat a: stricaciunilor, furturilor, deteriorarilor, spargerilor respective trecerii acestora in procesul verbal cat si a altor probleme sau informatii ce trebuie transmise;
• prezentarea la locul de munca in tinuta adecvata, aspect ingrijit;
• purtarea ecusonului cu numele si denumirea postului ocupat;

Responsabilităţi ale postului:
• răspunde pentru calitatea serviciilor de informare, rezervare şi cazare oferite clienţilor hotelului;
• răspunde pentru rezolvarea eficientă a problemelor apărute pe parcursul desfăşurării activităţii;
• raspunde de incasarea corecta a contravalorii serviciilor hoteliere;
• raspunde de securitate si ordine in interiorul hotelului;
• raspunde de transmiterea corecta a informatiilor catre celelalte departamente;
• raspunde de efectuarea unui schimb de tura complet prin transmiterea tuturor informatiilor catre colegul care preia tura.

Receptioner raluca.munteanu@hotelnevis.ro

Aplică la acest job