Sofer profesionist C+E

Oradea SC Girexim Universal SA

permis de conducere categoriile B, C și E.
atestat șofer profesionist transport marfă sau în curs de formare;
persoană cu sănătate bună;
corectitudine și spirit de echipă dezvoltat;
cazier judiciar curat.

verifică şi asigură condiţiile tehnice necesare pentru siguranța circulației;
completează citeţ şi complet documentele necesare transportului şi le predă la termen;
asigură şi supraveghează încărcarea mărfurilor; urmăreşte poziţionarea corectă a acestora, cu respectarea normelor privind gabaritul şi stabilitatea în timpul mersului;
execută transportul de marfa conform programului stabilit de angajator; urmăreşte respectarea rutelor şi traseelor indicate;
asigură şi supraveghează descărcarea mărfurilor la clienți.

Sofer profesionist C+E gireximoradea@girexim.com

Aplică la acest job